Likwidacja odwrotnego obciążenia ZMIANA OD 1 LISTOPADA 2019R.

Od 1 listopada 2019 r. zamiast odwrotnego obciążenia będzie stosowany mechanizm podzielonej płatności (MPP)
Oznaczenie to będzie musiał zamieścić podatnik VAT na fakturze, który będzie dokumentował fakturą transakcje na rzecz innego podatnika VAT, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z nich płatności, przekracza 15.000 zł brutto lub równowartość tej kwoty oraz obejmuje towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 ustawy o VAT.


Należy pamiętać, że brak tego oznaczenia na fakturze może spowodować, iż organ podatkowy ustali sankcję w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT wykazanej na tej fakturze.

Taka sama sankcja zostanie ustalona nabywcy, który, mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty VAT wykazanej na fakturze w MPP, ureguluje tę kwotę w inny sposób.