Obowiązek posiadania firmowego rachunku bankowego

Od 1 listopada 2019 r. weszły w życie nowe przepisy określające zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Wprowadzają one obowiązek dokonywania zapłaty w MPP w sytuacji, gdy nabywane będą towary czy usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT oraz kwota należności ogółem wykazana w fakturze przekroczy 15.000 zł (lub równowartość tej kwoty). Aby wystąpił obowiązek zastosowania MPP, oba warunki muszą być spełnione łącznie. Obligatoryjnym MPP nie zostaną zatem objęte płatności, jeżeli wprawdzie będą to towary/usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, ale kwota należności ogółem wykazana w fakturze nie przekroczy 15.000 zł lub jej równowartości.

Tak więc obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą będzie dotyczył wszystkich podatników, którzy będą sprzedawać czy nabywać towary lub usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, czyli te, które mogą zobowiązywać do zastosowania przepisów dotyczących MPP. W takiej sytuacji nabywca będzie zobowiązany dokonać płatności zgodnie z MPP, a sprzedawca będzie musiał na fakturze zawrzeć oznaczenie “mechanizm podzielonej płatności”.