Od 01.01.2020r. zapłata należności na inny rachunek niż zawarty na białej liście -brak możliwości zaliczenia transakcji do kosztów podatkowych

Od 01.01.2020r. zapłata należności na inny rachunek niż zawarty na białej liście będzie skutkowała brakiem możliwości zaliczenia jej do kosztów podatkowych. Sankcja ta dotyczyć będzie płatności za transakcje o wartości przekraczającej 15.000 zł realizowanych pomiędzy przedsiębiorcami, gdy dostawa towarów i usług będzie dokonywana przez przedsiębiorcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.

Wskazane sankcje nie wystąpią, jeśli przedsiębiorca zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek inny niż zawarty na białej liście – w terminie do trzech dni od daty zlecenia przelewu.