Mikrorachunek podatkowy – zasady stosowania od 1 stycznia 2020 r.

Zalety mikrorachunku podatkowego

Wprowadzenie mikrorachunku podatkowego ma zapewnić szybszą obsługę płatności (VAT, PIT, CIT). MF wskazało także, że szybciej będzie można otrzymać potrzebne zaświadczenie, np. o niezaleganiu w podatkach. Do innych zalet mikrorachunku podatkowego należy zaliczyć:

 • wygodny i prosty sposób zapłaty VAT, PIT i CIT – na jeden, stały, indywidualny rachunek,
 • brak zmiany mikrorachunku w przypadku przeprowadzki lub zmiany siedziby firmy,
 • ograniczenie liczby omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto.

Odpowiedzi na MF na pytania dotyczące mikrorachunku podatkowego

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.giv.pl) zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące mikrorachunku podatkowego, z których wynika, że:

 • mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek podatkowy, za pomocą którego od 1 stycznia 2020 r. płacony jest PIT, CIT, VAT oraz niepodatkowe należności budżetowe, czyli odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia,
 • na mikrorachunek podatkowy należy dokonywać także zapłaty zobowiązania w PIT, CIT i VAT, które wynikają z korekt za wcześniejsze okresy, czyli sprzed 1 stycznia 2020 r. – w tytule przelewu należy zaznaczyć, że płatność dotyczy zobowiązania, które wynika z korekty deklaracji,
 • nie można zrezygnować z używania mikrorachunku podatkowego i płacić PIT, CIT i VAT na rachunki stosowane do końca 2019 r.,
 • podatki inne niż PIT, CIT i VAT należy wpłacać na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z obwieszczeniem w sprawie wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych,
 • zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na ROR,
 • mikrorachunek podatkowy można sprawdzić korzystając z generatora lub otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym; generator działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, więc można uzyskać mikrorachunek podatkowy w dowolnym momencie (również korzystając np. z telefonu lub tabletu); po wygenerowaniu mikrorachunku, można go wydrukować,
 • osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i pracuje na umowę o pracę (posługuje się NIP i PESEL), powinna używać mikrorachunku podatkowego, który zawiera NIP ze względu na to, że prowadzi działalność gospodarczą; jeżeli jednak zdarzy się, że zrobi ona wpłatę na mikrorachunek z PESEL, to zostanie ona zaksięgowana w sposób prawidłowy (kluczowa w tym przypadku jest prawidłowa identyfikacja wpłacającego),
 • każdy podatnik w Polsce powinien posiadać identyfikator podatkowy – PESEL albo NIP; jeśli jednak nadal czeka on na decyzję o jego przyznaniu, wówczas może wpłacić należność na mikrorachunek podatkowy swojego urzędu skarbowego (zgodnie z obwieszczeniem w sprawie wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych) – w przelewie powinien on podać numer dokumentu (np. paszportu, dowodu osobistego), aby urząd skarbowy mógł go zidentyfikować i prawidłowo rozliczyć wpłatę,
 • w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków, podatek należy wpłacić na mikrorachunek osoby, która będzie wskazana w zeznaniu jako pierwsza,
 • opłacając zaliczki na podatek pracowników nie trzeba znać ich mikrorachunków podatkowych – należy je wpłacić sumarycznie na mikrorachunek podatkowy płatnika,
 • format wpłat podatkowych nie zmienił się – od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje ten sam przelew Elixir,
 • numer mikrorachunku podatkowego jest zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego; ogólne zasady realizacji polecenia przelewu z zagranicznych banków nie zmieniły się; w przypadku wpłat do urzędu skarbowego z zagranicznych banków, jeśli jest wymagane podanie kodu BIC, należy wpisać nr SWIFT: NBPLPLPW.
  Źródło: redakcja biuletynu informacyjnego | 2.01.2020