Od 2020 r. kara za niezarejestrowanie samochodu

Od 1 stycznia 2020 r. właścicielom samochodów grozi kara za niezgłoszenie kupna lub sprzedaży albo niezarejestrowanie auta sprowadzonego z zagranicy.

Właściciele aut mają 30 dni na złożenie wniosku o rejestrację lub wyrejestrowanie samochodu. Za niedotrzymanie tego obowiązku grozi kara od 200 zł do 1.000 zł. Taka sama kara grozi właścicielom pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy nie zarejestrują pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Kary są nakładane w drodze decyzji administracyjnej przez starostę i stanowią dochód powiatu. Wysokość kary zależy m.in. od tego, jaki czas upłynął od terminu, w którym miało to być zrobione i od tego, czy to pierwsze czy kolejne takie uchybienie.

Tak wynika z ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), która wprowadza zmiany w Prawie o ruchu drogowym.

Żródło: Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020