Styczniowe obowiązki płatników pdof

Początek roku to intensywny czas dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Mają oni bowiem tylko miesiąc na wywiązanie się ze swoich obowiązków wobec fiskusa w zakresie sporządzania i przekazywania deklaracji, informacji i rozliczeń podatkowych.

Podmioty będące płatnikami pdof przede wszystkim są obowiązane do sporządzenia i przekazania fiskusowi informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-11A oraz PIT-R. Ustawowy termin na wywiązanie się z tego obowiązku przypada na koniec stycznia. To oznacza, że wskazane informacje za 2019 r. należy przesłać do urzędu skarbowego do piątku 31 stycznia 2020 r. Nie jest to jednak ostateczny termin ich przekazania podatnikowi – w tym zakresie terminem obowiązującym jest koniec lutego roku następującego po roku podatkowym. Ponieważ jednak 29 lutego 2020 r. przypada w sobotę, to ulega on przesunięciu na 2 marca 2020 r.

Płatnicy pdof zobowiązani są do końca stycznia 2020 r. złożyć również roczne deklaracje PIT-4R i PIT-8AR. Organy rentowe w tym terminie składają też dokonane przez siebie roczne obliczenia podatku (PIT-40A). Natomiast informację IFT-1/IFT-1R należy złożyć do końca lutego.

Źródło : Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020