ZAP-3 i NIP-7 z podpisem zaufanym lub osobistym

Zgłoszenia aktualizacyjne ZAP-3 oraz NIP-7 przesyłane przez internet mogą być opatrzone podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpowiednie regulacje obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

ZAP-3 to zgłoszenie aktualizacyjne przeznaczone dla osób fizycznych, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL, tj. mających nadany ten numer, nieprowadzących działalności gospodarczej, niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT oraz niepełniących funkcji płatnika podatków lub składek ZUS. Kryteria te muszą być spełnione łącznie. ZAP-3 służy do podania adresu zamieszkania, danych kontaktowych czy osobistego rachunku bankowego. NIP-7 składają osoby fizyczne, których identyfikatorem podatkowym jest NIP, ale niebędące przedsiębiorcami zarejestrowanymi w CEIDG. Są to np. osoby prowadzące działalność gospodarczą na niewielką skalę niewymagającą dokonania wpisu do CEIDG.

Przesłanie ZAP-3 oraz NIP-7 przez internet było dotychczas możliwe tylko przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wymagało to zakupu odpowiedniego sprzętu i oprogramowania. Obecnie zgłoszenia aktualizacyjne składane na wspomnianych formularzach, przekazywane przez Portal Podatkowy, mogą być opatrzone nie tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale także podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Podpis zaufany to podpis składany z wykorzystaniem profilu zaufanego. Profil zaufany może uzyskać bezpłatnie każdy, kto posiada PESEL. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwsza możliwość to założenie profilu zaufanego on-line przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo przy pomocy zewnętrznego dostawcy tożsamości, głównie banku (konta internetowego). Drugą opcją jest złożenie wniosku o profil zaufany przez serwis internetowy www.pz.gov.pl, a następnie wizyta w dowolnym punkcie potwierdzającym w celu poświadczenia tożsamości oraz weryfikacji danych osobowych. Podpis osobisty to natomiast podpis elektroniczny zawarty w elektronicznym dowodzie osobistym.

Źródło: Gazeta Podatkowa NR 7 (1673) z dn. 23.01.2020