Opłata recyklingowa za torebki foliowe

Obowiązki sprzedawcy od września 2019 r.

Prowadząc sklep lub hurtownię, w której klienci pakują zakupy w torby z tworzywa sztucznego, które ty im udostępniasz, musisz:

  • pobierać opłatę recyklingową od wydanych toreb (za wyjątkiem tzw. zrywek),
  • wnieść pobraną od klientów opłatę recyklingową do urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca prowadzenia twojej działalności,
  • złożyć do 31 grudnia 2019 r. wniosek o rejestrację w BDO,
  • złożyć do 30 czerwca 2020 r. sprawozdanie dotyczące liczby toreb wydanych w 2019 r.

Co podlega opłacie recyklingowej

Od 1 września 2019 r. opłacie recyklingowej podlegają wszystkie torby na zakupy
z tworzywa sztucznego, za wyjątkiem bardzo lekkich toreb o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów (tzw. zrywek)
, które są wymagane ze względów higienicznych
lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności sprzedawanej luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Stawka opłaty recyklingowej

W cenie torby, za którą płaci twój klient, musisz uwzględnić opłatę recyklingową. Stawka opłaty recyklingowej za jedną torbę wynosi 20 gr. Opłata może stanowić całkowity koszt torby lub zostać doliczona do ceny ustalonej przez ciebie. W tym ostatnim przypadku ostateczna opłata ponoszona przez klienta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty recyklingowej.

Kiedy i gdzie wnosić opłatę recyklingową

Opłatę wnosisz do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Oznacza to, że opłatę za pierwszy kwartał 2020 r. wniesiesz  do 15 kwietnia 2020 r.

Opłatę recyklingową pobieraną od klientów od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. musisz wnieść do 15 marca 2020 r.

Opłatę przelewasz na specjalne konto bankowe otwarte przez właściwego marszałka województwa. Skontaktuj się ze swoim urzędem i dowiedz się o numer rachunku do wnoszenia opłaty recyklingowej. Niektóre urzędy publikują te numery na swoich stronach internetowych.