Sprawozdanie dotyczące liczby toreb

Indywidualne konto w rejestrze BDO  oraz numer rejestrowy będą ci potrzebne do złożenia rocznego sprawozdania o liczbie nabytych i wydanych toreb lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) i toreb pozostałych (50 i więcej mikrometrów). Zrobisz to elektronicznie po zalogowaniu się swoje konto w rejestrze BDO.
Pierwsze sprawozdanie, za 2019 r., musisz złożyć do 30 czerwca 2020 r. Będzie dotyczyć okresu:

  • od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w zakresie toreb lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) oraz
  • od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w zakresie toreb pozostałych (50 i więcej mikrometrów).

Kolejne sprawozdania, począwszy od sprawozdania za rok 2020, będą już dotyczyły całego poprzedniego roku kalendarzowego i będziesz musiał je składać do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.