Kasy wirtualne od 1 czerwca 2020 r.

Z dniem 1 czerwca 2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące kas wirtualnych. W zakresie kas rejestrujących mających postać oprogramowania obowiązywać będą dwa rozporządzenia Ministra Finansów:

  • w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. z 2020 r. poz. 957),
  • w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. z 2020 r. poz. 965).

Używanie kas wirtualnych nie jest obowiązkowe, jest to alternatywa dla wskazanych branż korzystających z kas rejestrujących. Każda kasa wirtualna musi przejść proces certyfikacji realizowany przez Główny Urząd Miar.

Od 1 czerwca 2020 r. wirtualne kasy fiskalne mogą być stasowane przez wybrane grupy podatników, w odniesieniu do czynności m.in. usług przewozu osób samochodem osobowym, wynajmu samochodów osobowych z kierowcą, związanych z przeprowadzkami, transportu drogowego pasażerskiego, a także podatnicy świadczący usługi hotelarskie, noclegowe, kempingowe czy gastronomiczne. Kasy wirtualne można także stosować przy sprzedaży węgla, brykietu przeznaczonego do celów opałowych.