Przesunięcie obowiązywania nowego pliku JPK_VAT na 1 października 2020 r.

Ministerstwo Finansów w dniu 28 maja 2020 r. poinformowało, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników w celu odciążenia ich z nowych obowiązków w związku z panującym stanem epidemii spowodowanym wirusem SARS-CoV-2, przesunięty będzie termin obligatoryjnego składania nowego JPK_VAT dla wszystkich podatników z dnia 1 lipca 2020 r. na dzień 1 października 2020 r.

Przypomnijmy, że nowelizacja z 31 marca 2020 r.  ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przesunęła dla dużych przedsiębiorców o 3 miesiące termin wejścia w życie przepisów o nowym JPK_VAT z deklaracją. Pierwotnie nowe obowiązki dla tych przedsiębiorców miały wejść w życie w dniu 1 kwietnia 2020 r. Jednocześnie pozostawiono termin 1 lipca 2020 r. na wejście w życie tego obowiązku dla pozostałych podatników, tj. małych i średnich przedsiębiorstw.

Źródło: Gazeta Podatkowa