Nowy JPK_VAT – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące nowego JPK_VAT, z których wynika, że:

  • kody grup towarów i usług, które służą do oznaczania w nowym JPK_VAT z deklaracją pozycji w ewidencji sprzedaży (od GTU_01 do GTU_13), nie mają zastosowania do:
    • zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej,
    • nabyć, które u podatnika (nabywcy) skutkują rozliczeniem VAT (np. WNT czy import usług),
    • korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, wykonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT (tzw. ulgi na złe długi),
  • obowiązek składania nowego JPK_VAT będzie dotyczyć wyłącznie rozliczeń VAT, których obecnie dokonuje się przy użyciu deklaracji VAT-7 i VAT-7K (nie będzie on dotyczył skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem VAT-12, jak również pozostałych deklaracji podatkowych, np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-14),
  • wszystkie okresy sprzed dnia wejścia w życie nowego JPK_VAT trzeba będzie korygować przy użyciu “starej” struktury JPK_VAT(3), np. składając we wrześniu 2020 r. korektę JPK_VAT za luty 2020 r., będzie należało użyć JPK_VAT(3).

Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020