Terminy dla nowego pliku JPK_VAT i nowej matrycy stawek VAT

Mocą ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (…), zwanej tarczą 4.0, termin wejścia w życie nowego JPK_VAT dla wszystkich podatników zostanie przesunięty na 1 października 2020 r.

Elementy nowego pliku JPK_VAT określono w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.). Z uwagi na przesunięcie obowiązywania nowego pliku JPK_VAT, na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji przedstawiono projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (druk nr 194). W projekcie tym zaproponowano przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów rozporządzenia z dnia 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r.

Tarcza 4.0 nie przesuwa jednak wejścia w życie przepisów dotyczących nowej matrycy stawek. W związku z tym od 1 lipca 2020 r. zmianie ulegnie, co do zasady, sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury Scalonej (CN) lub PKOB w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.

Warto dodać, że na stronie internetowej www.klasyfikacje.gofin.pl znajduje się bezpłatna wyszukiwarka nowej Nomenklatury Scalonej CN 2020, a także Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015, dzięki której można wyszukać dany towar czy usługę, wpisując symbol lub słowo kluczowe. Dodatkowo w tych klasyfikacjach wskazane zostały obniżone stawki VAT dla danych towarów i usług (zgodnie ze stanem prawnym na 1 lipca 2020 r.) wraz z podstawą prawną zastosowania obniżonej stawki VAT.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020