Zmiany dotyczące mikropożyczek (bardzo ważne w aspekcie umarzania).

Informujemy, iż ustawa tzw. Tarcza 4.0 (tj. ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19)  wprowadziła następujące zmiany w zakresie pożyczek dla mikroprzedsiębiorców (15 zzd):

  • Pożyczkobiorcy nie będą musieli składać wniosków o umorzenie pożyczki. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.
  • Rozwiązanie dotyczy wszystkich pożyczek, także tych już udzielonych.
  • Środki pochodzące z pożyczki nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej – są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.
  • Wnioski o pożyczkę będą składane do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy, a nie jak dotychczas – miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Równocześnie informujemy, iż nadal trawa nabór wniosków na pożyczki.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku