Nomenklatura scalona CN 2020

Od 1 lipca 2020 r. zmienił się sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008. Towary klasyfikuje się przy zastosowaniu unijnej Nomenklatury scalonej (CN).

Na stronie www.klasyfikacje.gofin.pl można zapoznać się z nową klasyfikacją CN 2020. W klasyfikacji tej w tabelach umieszczono obniżone stawki podatku VAT dla poszczególnych towarów, zgodnie z przepisami ustawy o VAT i rozporządzenia wykonawczego – według stanu prawnego na 1 lipca 2020 r. Wskazano przy tym podstawę prawną zastosowania obniżonej stawki VAT.

Na stronie www.klasyfikacje.gofin.pl można sprawdzić, czy od 1 lipca 2020 r. sprzedawany towar może korzystać z preferencyjnej stawki VAT.

Źródło:  Redakcja Poradnika VAT | 27.07.2020