Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT

Jednym z obowiązków, do jakich muszą przygotować się podatnicy w związku z wprowadzaniem nowego JPK_VAT, jest oznaczanie niektórych towarów lub usług symbolami GTU_01 – GTU_13. Przykładowo, GTU_01 trzeba będzie stosować w przypadku dostawy napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Czy oznaczenia GTU_01 – GTU_13 trzeba będzie umieszczać także na wystawianych fakturach?

Oznaczenia GTU_01 – GTU_13 należy stosować w ewidencji VAT w przypadku niektórych towarów lub usług. Nie ma natomiast obowiązku umieszczania tych oznaczeń na fakturach. Przepisy w zakresie wystawiania faktur nie uległy bowiem zmianie.


Czy w ewidencji VAT będę mógł wskazać kilka oznaczeń GTU dla jednej faktury, jeżeli wystawię fakturę z tytułu sprzedaży kilku towarów, z których każdy będzie kwalifikował się do innego GTU? Czy w ewidencji będę musiał ująć tę fakturę osobnymi wpisami?

Struktura nowego pliku JPK_VAT będzie przewidywała możliwość stosowania wielu oznaczeń GTU dla jednej faktury, bez dzielenia jej na kilka wpisów.


Czy oznaczenia GTU trzeba będzie stosować w przypadku wprowadzenia do nowego JPK_VAT miesięcznego raportu sprzedaży z kasy rejestrującej oraz w przypadku faktur zaliczkowych?

Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie będą dotyczyły zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej w kasie rejestrującej. Będą one natomiast dotyczyły faktur zaliczkowych.


Czy oznaczenia GTU będę musiał stosować w przypadku faktur korygujących, jeżeli faktura pierwotna będzie zawierała towary/usługi, do których stosuje się oznaczenia GTU, a faktura korygująca będzie dotyczyła towaru/usługi nieobjętych oznaczeniami GTU?

Symbolami GTU trzeba będzie oznaczać fakturę korygującą, w przypadku korekty dotyczącej towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU. Natomiast jeżeli faktura korygująca będzie dotyczyła wyłącznie towaru/usługi nieobjętych oznaczeniami GTU, wówczas nie będzie ona oznaczana w ten sposób.

Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1064) z dnia 20.07.2020.