Polski Bon Turystyczny

W Dzienniku Ustaw z 17 lipca 2020 r., pod poz. 1262, opublikowano ustawę z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym.

Bon turystyczny – komu przysługuje?

Bon turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Bon przysługuje na każde dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+, a także na dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500+ im się nie należy. Bon przysługuje w wysokości 500 zł. Z kolei na dziecko niepełnosprawne przysługuje dodatkowo świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł (łącznie 1.000 zł).

Bon przysługuje niezależnie od poziomu dochodów w rodzinie.

Wartość otrzymanych bonów jest wolna od podatku dochodowego.

Jakie usługi można opłacać bonem?

Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na rzecz dziecka, realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju do 31 marca 2022 r. Bon będzie można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, kolonii, obozie harcerskim, sportowym lub rekreacyjnym.

Za pomocą bonu będzie można dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty bonu. Bonu natomiast nie będzie można wymienić na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Aktywacja bonu

Bon będzie miał postać dokumentu elektronicznego w formie unikalnego, 16-cyfrowego numeru, a jego aktywacja będzie możliwa tylko na PUE ZUS. Po aktywacji bonu będzie on przekazany za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

Jak wyjaśnił ZUS na swojej stronie internetowej:

“(…) Bon otrzymasz po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak 500+. System pozwala na łatwą rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej.

Bon zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu. (…)”

Informacja o możliwości aktywacji bonu zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju.

Z kolei lista podmiotów, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu, będzie opublikowana na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. Na liście znajdą się podmioty, które uprzednio zarejestrują się w systemie teleinformatycznym PUE ZUS.

Wyjaśnienia Polskiej Organizacji Turystyki ważne dla przedsiębiorców

Na stronie Polskiej Organizacji Turystyki zamieszczono odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące bonów, ważne dla przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego. Wyjaśniono tam m.in., że:

1) udział w programie będzie można zgłosić w każdym czasie, do końca trwania programu, czyli do 31 marca 2022 r.,

2) podmioty, które będą chciały przyjmować płatności za pomocą bonu, będą musiały zarejestrować się w systemie PUE ZUS (termin, od którego będzie możliwa rejestracja w systemie teleinformatycznym, zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju); rejestracja w systemie związana jest z zobowiązaniem do zamieszczenia informacji o możliwości dokonywania płatności za pomocą bonu turystycznego za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne tam, gdzie są one realizowane oraz oferowane, np. na stronie internetowej lub w recepcji; udział w akcjach organizowanych przez Polską Organizację Turystyczną nie zwalnia z obowiązku rejestracji,

3) płatność za pomocą bonu będzie możliwa również w przypadku, gdy wartość usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej będzie przekraczać wartość bonu – w takiej sytuacji płatność pozostałej część powinna nastąpić gotówką, przelewem, itp.,

4) płatności za pomocą bonu będą mogły przyjmować także podmioty (jeżeli dokonają rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS):

  • prowadzące parki rozrywki czy organizatorzy spływów kajakowych, jeżeli podmioty te będą zaliczały się do grupy przedsiębiorców turystycznych lub organizacji pożytku publicznego realizujących usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne,
  • osoby prowadzące gospodarstwo agroturystyczne i świadczące usługi hotelarskie w kwaterach prywatnych.
Przez usługę hotelarską należy rozumieć krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 238 ze zm.).

Z kolei impreza turystyczna oznacza połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające określone ustawą warunki (art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 548 ze zm.).