Zakupy sfinansowane mikropożyczką a VAT

Otrzymałem mikropożyczkę z urzędu pracy w wysokości 5.000 zł. Czy od zakupów sfinansowanych tą pożyczką mam prawo do odliczenia VAT?

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom spowodowanym pandemią koronawirusa mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o przyznanie mikropożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

O udzielenie mikropożyczki (w wysokości do 5.000 zł) mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców (również ci, którzy nie zatrudniają pracowników), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r.

Ogólna zasada dotycząca odliczania VAT wyrażona w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że od nabytych towarów i usług w zakresie, w jakim służą one wykonywaniu czynności opodatkowanych, z pewnymi wyjątkami, podatnik ma prawo do odliczenia VAT. Prawo to nie jest uzależnione od tego, że zakup został sfinansowany ze środków własnych czy z otrzymanej pożyczki bądź dotacji.

W związku z tym w przypadku zakupów sfinansowanych z mikropożyczki  Podatnik ma prawo do odliczenia VAT na zasadach ogólnych.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020