Z subwencji z PFR można finansować wydatki w kwocie netto

Podmioty gospodarcze, które poniosły negatywne skutki pandemii, mogą otrzymać m.in. wsparcie w ramach tzw. tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Taka pomoc może być udzielona m.in. mikro, małym i średnim firmom w formie subwencji finansowej.

W “Przewodniku dla mikro, małych i średnich firm po tarczy finansowej PFR” wskazano, że taka subwencja może być wykorzystana na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym jest to kategoria szeroka i obejmuje większość kosztów stałych i codziennych wynikających z (lub niezbędnych dla) prowadzonej działalności, w tym – co do zasady – także wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu lub spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami. Jak czytamy w ww. Przewodniku:

“(…) Otrzymana subwencja będzie mogła zostać wykorzystana na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji. W żadnym wypadku natomiast subwencja nie będzie mogła zostać wykorzystana w celu dokonania rozliczeń z podmiotami powiązanymi. Obowiązywał będzie całkowity zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na jakiekolwiek płatności do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. Ponadto subwencja nie będzie mogła służyć finansowaniu nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (obowiązywał będzie zakaz wykorzystania subwencji w celu akwizycji). (…)”

Z ww. Przewodnika wprost nie wynika, czy ww. wydatki mogą być sfinansowane w kwocie netto, czy brutto (tj. wraz z kwotą VAT, która podlega odliczeniu).

na stronie www.pfrsa.pl,  w zakładce: “Pytania i odpowiedzi”wyjaśniono, że kwoty wydatków z subwencji powinny być rozliczane według wartości netto, powiększonej o nieodliczony VAT.

źródło: Redakcja Biuletynu Informacyjnego