Planowane ważne zmiany w zakresie VAT – komunikat Min. Fin.”SLIM VAT”

Ministerstwo Finansów (dalej: MF) zamierza wprowadzić zmiany ułatwiające rozliczenie VAT.

Na stronie internetowej MF (www.gov.pl) zamieszczono komunikat pt. “SLIM VAT – uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT”. MF wyjaśniło w nim, że SLIM VAT to pakiet uproszczeń będący odpowiedzią na zgłaszane oczekiwania przedsiębiorców. Jest on efektem prowadzonego przez MF audytu przepisów, mającego na celu dostosowanie ich do warunków działania małego i średniego biznesu.

Z komunikatu MF wynika, że uproszczenia w zakresie VAT będą dotyczyły m.in.:

  • wprowadzenia przepisów wskazujących sposób rozliczenia faktur korygujących “in plus”,
  • wydłużenia terminu do odliczenia VAT do czterech miesięcy,
  • likwidacji zakazu odliczania VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
  • zwiększenia limitu na prezenty o małej wartości (z 10 zł do 20 zł),
  • kursów walut – w celu rozliczenia VAT podatnik będzie mógł wybrać zasady przeliczenia kursu walut właściwe dla podatku dochodowego,
  • eksportu – w celu zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów ma zostać wydłużony termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy.