Skany faktur jako dokumenty uprawniające do odliczenia VAT

Dyrektor KIS w ww. interpretacji indywidualnej z dnia 14 lipca 2020 r. jednoznacznie wyjaśnił, że przepisy nie uzależniają prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego ani od rodzaju faktury (papierowa/elektroniczna), ani od formy w jakiej podatnik przechowuje faktury zakupowe. Takie same stanowisko zostało zawarte w interpretacji indywidualnej z dnia 28 lipca 2020 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.191.2020.3.AKS.

W związku z powyższym, jeżeli faktury (otrzymane w formie papierowej wprowadzone do systemu księgowego w postaci danych cyfrowych, tj. w formie skanu) potwierdzające nabycie towarów i usług związane z działalnością gospodarczą będą archiwizowane i przechowywane w formie elektronicznej przy zapewnieniu autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności tych faktur, z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 112 ustawy o VAT, a także będą umożliwiać dostęp do nich na żądanie odpowiedniego organu, to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z takich faktur.

Źródło: Redakcja Poradnika VAT | 8.10.2020