Pomoc z ZUS dla branży turystycznej

Z dniem 15 października br. wejdą w życie przepisy tarczy 5.0 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1639), na podstawie których przedsiębiorcy określonych branż będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek oraz świadczenia postojowego w wysokości 80% kwoty minimalnej płacy (obecnie 2.080 zł) i dodatkowego świadczenia postojowego.

Ze znowelizowanych przepisów wynika, że ze zwolnienia z opłacenia składek społecznych, zdrowotnej, FP, FS, FGŚP lub FEP może skorzystać również płatnik, który na dzień złożenia wniosku o zwolnienie prowadzi działalność w branży turystycznej, oznaczoną według PKD kodem 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z. Zwolnienie dotyczy składek należnych za okres od 1 lipca do 30 września 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres do 31 października 2020 r. Zwolnienie będzie przysługiwało, jeżeli dany podmiot był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r. i przychód z prowadzonej działalności w rozumieniu przepisów o pdof uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacenia tych składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r. Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego, czy składki za okres wskazany we wniosku o zwolnienie zostały opłacone, czy nie. Wniosek o zwolnienie należy złożyć do 30 listopada 2020 r.

Nowe przepisy zakładają też uzyskanie świadczenia postojowego przez osoby prowadzące działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni (oznaczoną kodem 79.11.A i 79.90.A). W przypadku agentów warunkiem uzyskania tego świadczenia jest rozpoczęcie prowadzenia działalności przed 1 kwietnia 2020 r., odnotowany przestój w prowadzeniu firmy oraz niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Natomiast warunkiem uzyskania świadczenia postojowego przez przewodników turystycznych jest odnotowanie przestoju w prowadzeniu firmy w związku z COVID-19, zawieszenie prowadzenia firmy po 31 sierpnia 2019 r., sezonowy charakter działalności oraz jej prowadzenie w 2019 r. nie dłużej niż 9 miesięcy.

Z kolei o dodatkowe świadczenie postojowe mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia o nie wnios­ku prowadziły działalność oznaczoną kodem 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B i 93.29.Z, jeśli w poprzednim miesiącu uzyskały przychód z tej działalności niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r. oraz wcześniej otrzymały co najmniej jedno świadczenie postojowe.

Źródło: Gazeta Podatkowa NR 82 (1748) z dn. 12.10.2020