W 2021 r. ewidencję przychodów trzeba będzie prowadzić na nowym wzorze

Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą musieli prowadzić ewidencję przychodów na nowym wzorze. Tak wynika z projektu rozporządzenia MF w tej sprawie.

Wprowadzenie nowego wzoru ewidencji przychodów jest konieczne z uwagi na zmiany jakie mają zacząć obowiązywać w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych od 1 stycznia 2021 r.  Zmiany te przewiduje nowelizacja uzpd uchwalona przez Sejm 28 października 2020 r. Na najbliższym posiedzeniu ma się nią zająć Senat.

W nowym wzorze ewidencji przychodów uwzględniono m.in. nowe stawki ryczałtu w wysokości 15% i 12,5%.  Zniesiony również zostanie obowiązek comiesięcznego drukowania ewidencji przychodów prowadzonej przy użyciu komputera. Wystarczające będzie przeniesienie treści ewidencji na informatyczny nośnik danych zapewniający trwałość zapisu informacji.

Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Źródło:

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 2 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – numer z wykazu prac legislacyjnych 238, opublikowany 9 listopada 2020 r.