Od 1 grudnia 2020 r. nowe limity dla dorabiających rencistów i wcześniejszych emerytów

Osoby otrzymujące rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną a także wcześniejsi emeryci w wieku mniej niż 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) mogą dodatkowo zarobkować, jednak tylko w ramach określonych limitów kwotowych. Od 1 grudnia 2020 r. kolejny raz uległy zmianie progi limitów zarobkowych. Jeśli przychód emeryta lub rencisty przekroczy 6719,70 zł, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Emeryt lub rencista może dorabiać do renty lub emerytury do określonego limitu przychodów. Jeśli go przekroczy, ZUS będzie musiał zmniejszyć lub zawiesić wypłatę świadczenia. Limity zarobkowania nie dotyczą osób które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Jakie są konsekwencje przekroczenia limitów zarobkowych

ZUS ma obowiązek zawiesić wypłatę świadczenia emerytalnego lub rentowego, gdy przychód z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (np. z umowy o pracę) przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w III kwartale 2020 r. wynosi 5168,93 zł (www.stat.gov.pl). Od 1 grudnia 2020 r. kwota graniczna zawieszenia wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych wynosi zatem 6719,70 zł.

Wcześniejsza emerytura lub renta zostanie z kolei zmniejszona, gdy zarobkująca osoba uzyska przychód większy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2020 r. kwota ta wynosi 3618,30 zł) , ale nie wyższy niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jednak maksymalnie świadczenie można zmniejszyć o:

  • 620,37 zł, dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę albo rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 465,31 zł, dla osób pobierających rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 527,35 zł, dla osób pobierających rentę rodzinną (jeśli dorabiający emeryt / rencista jest jedyną osobą, która jest do niej uprawniona).

Kiedy nie obowiązuje limit zarobkowy

Do swojego świadczenia bez ograniczeń, mogą dorabiać osoby:

  • otrzymujące emeryturę i mające więcej niż 60 lat (kobiety) albo 65 lat (mężczyźni),
  • otrzymujące rentę dla inwalidów wojennych albo inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową,
  • otrzymujące rentę rodzinną, która przysługuje po osobie uprawnionej do renty dla inwalidów wojennych lub rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową,
  • otrzymujące rentę rodzinną, której kwota jest wyższa od emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.