W 2021 r. zaczną obowiązywać kolejne zmiany w PIT i ryczałcie

W 2021 r. podatników PIT czekają kolejne zmiany. Większa liczba podatników będzie mogła skorzystać z ulgi dla młodych, wzrośnie limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz zostaną obniżone niektóre stawki ryczałtu. To tylko niektóre ze zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o PIT oraz ustawy o ryczałcie uchwaloną przez Sejm 28 listopada 2020 r. Nowelizacja czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Od 1 stycznia 2021 r.:

  1. zostanie rozszerzony katalog przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi dla młodych; ulgą zostaną objęte również przychody osiągane z umów stażowych oraz umów o praktyki absolwenckie,
  2. rozszerzy się zakres obowiązków dokumentacyjnych w przypadku transakcji z podmiotami z krajów lub terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, tzw. rajami podatkowymi,
  3. z 250 000 euro do 2 000 000 euro zostanie podwyższony limit przychodów uprawniających do korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych; dla 2021 r. limit ten wyniesie 9 030 600 zł,
  4. zwiększy się liczba przedstawicieli tzw. wolnych zawodów, którzy będą uprawnieni do korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  5. obniżona zostanie wysokość niektórych stawek ryczałtu.

Niestety nie wszystkie wprowadzone zmiany są dla podatników korzystne. Od 1 stycznia 2021 r. zostanie ograniczona ulga abolicyjna. Podatnicy będą mogli odliczyć w jej ramach tylko 1360 zł. Zmiany w zakresie ulgi abolicyjnej mają znaczenie dla Polaków pracujących w krajach, z którymi umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje stosowanie metody proporcjonalnego odliczenia. Wprowadzenie ograniczenia w odliczeniu z tytułu ulgi abolicyjnej będzie w praktyce oznaczało konieczność zapłaty różnicy między podatkiem należnym w naszym kraju a tym zapłaconym za granicą. Wprowadzone zmiany nie będą dotyczyły marynarzy.

Ponadto:

  1. mniejsza liczba podatników będzie mogła wybrać amortyzację według stawek indywidualnie ustalonych; jest to efektem zmiany definicji „używanego środka trwałego”,
  2. podatnicy utracą prawo do obniżania lub podwyższania stawek amortyzacyjnych w stosunku do środków trwałych wykorzystywanych przez nich w działalności, z której przychody podlegają:

– zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym; wyłączenie obejmie okres, w którym podatnik korzysta ze zwolnienia;

– opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem tonażowym lub zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, o którym mowa w ustawie z 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych; wyłączenie obejmie okres, w którym podatnik korzysta z tych form opodatkowania.

Podstawa prawna:

  • art. 4 pkt 11, art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a i b oraz ust. 6, art. 8 i art. 12 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905Źródło: INFORLEX