TARCZA 6.0 – ZWOLNIENIE Z ZUS ZA LISTOPAD 2020, DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

ZWOLNIENIE Z ZUS ZA LISTOPAD 2020 (art. 31zo ust 10)
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za listopad 2020 (jeśli zostały zapłacone zostaną na wniosek zwrócone lub zaliczone na poczet przyszłych składek) dotyczy podmiotów, które: na dzień 30 września 2020r., prowadziły działalność gospodarczą o przeważającym PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C,82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (tylko uzdrowiska), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z,93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, kody pogrubione są tylko przy tej pomocy, przy innych ich nie ma
były zgłoszone jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020,przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. termin złożenia wniosku (wyłącznie elektronicznie przez PUE) 31 stycznia 2021 r.

DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE (2080 ZŁ) (art. 15zs2)
Jednorazowe, dodatkowe, świadczenie postojowe dotyczy podmiotów, które: na dzień 30 września 2020 r., prowadziły działalność gospodarczą o przeważającym PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,
49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z,59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z
(tylko uzdrowiska), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r
termin złożenia wniosku (wyłącznie elektronicznie przez PUE) – ustawa tego nie określa

UWAGA !
Wszędzie tam, gdzie jest mowa o przeważającym PKD ZUS dokonuje oceny na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.