TARCZA 6.0 –BEZZWROTNA DOTACJA, DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ

BEZZWROTNA DOTACJA (max. 5000 ZŁ) (art. 15zze4)
Dodatkowa pożyczka/dotacja w wysokości maksymalnie do 5000 zł dotyczy podmiotów, które:mają
status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy na dzień 30 września 2020 r., prowadziły działalność gospodarczą o przeważającym PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,
49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z,59.14.Z, 59.20.Z,74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A,82.30.Z, 85.51.Z,85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (tylko uzdrowiska), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z,93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

 • przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
 • działalność nie mogła być na dzień 30 września 2020 zawieszona!
 • termin złożenia wniosku wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl upływa 31 stycznia 2021, jednak wnioski można składać dopiero po ogłoszeniu naboru przez właściwy Powiatowy Urząd Pracy
 • warunek umorzenia wykonywanie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji – identycznie jak przy mikropożyczce
 • wydatki z dotacji mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, analogicznie jak w przypadku mikropożyczki.
 • DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ (DO 2000 ZŁ NA OSOBĘ) (art. 15gga)
  Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, w wysokości maksymalnie do 2000 zł na osobę (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, na przykład przy ½ etatu kwota ta wyniesie maksymalnie 1000 zł) dotyczy podmiotów, które: na dzień 30 września 2020 r., prowadziły działalność gospodarczą o przeważającym PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z,56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z,56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z,59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (tylko uzdrowiska), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
 • za pracownika uważa się osobę zatrudnioną na umowę o pracę lub umowę zlecenia
 • warunkiem przyznania dofinansowania jest: niezaleganie ze składkami ZUS oraz podatkami na 30 września 2019,
 • wynagrodzenie pracownika nie może w miesiącu przed złożeniem wniosku przekraczać 300% przeciętnego wynagrodzenia, pracownicy których wynagrodzenie ma być dofinansowane muszą być zatrudnieni przynajmniej 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku
 • termin złożenia wniosku wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl upływa 28 lutego 2021, jednak wnioski są składane do Wojewódzkiego Urząd Pracy
 • z dofinansowania należy się rozliczyć do 30 dni po zakończeniu okresu finansowania