Styczniowe obowiązki płatnicze

Dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych styczeń jest wyjątkowo gorącym miesiącem. Z jego końcem zobowiązani są oni bowiem wywiązać się ze swoich obowiązków wobec fiskusa w zakresie sporządzania i przekazywania rocznych deklaracji, informacji i rozliczeń podatkowych.

Na podmiotach będących płatnikami pdof w styczniu ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania fiskusowi informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-11A oraz PIT-R. Jak już wskazano, zasadniczo ustawowy termin na wywiązanie się z tego obowiązku przypada na koniec stycznia. Jednak z uwagi na to, że w 2021 r. dzień 31 stycznia przypada w niedzielę, to termin ten ulega przesunięciu na poniedziałek 1 lutego 2021 r. Termin do rozliczenia z fiskusem nie jest jednak ostatecznym terminem ich przekazania podatnikowi – w tym zakresie terminem obowiązującym jest koniec lutego roku następującego po roku podatkowym. Ponieważ jednak również 28 lutego 2021 r. przypada w niedzielę, to termin ten ulega przesunięciu na poniedziałek 1 marca 2021 r.

Płatnicy pdof do 1 lutego 2021 r. powinni złożyć również roczne deklaracje PIT-4R i PIT-8AR za 2020 r. Organy rentowe w tym terminie składają też dokonane przez siebie roczne obliczenia podatku (PIT-40A). Natomiast informację IFT-1/IFT-1R należy złożyć do 1 marca 2021 r.

Przekazywanie wskazanych informacji i rozliczeń fiskusowi odbywa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wszystkie formularze można podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym, natomiast danymi autoryzującymi – formularze: PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR, gdy są one składane przez osoby fizyczne. Przesłać je można za pomocą formularza interaktywnego na portalu podatkowym, modułu finansowo-księgowego lub w przypadku większej liczby PIT-11, PIT-8C lub PIT-R także przez Uniwersalną Bramkę Dokumentów (UBD).