Elektroniczne umowy o pracę

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Dzięki nowym przepisom będzie możliwe zawieranie w sposób elektroniczny umów o pracę, umów zleceń oraz umów o pomocy przy zbiorach dla małych pracodawców, do których będą się zaliczali mikroprzedsiębiorcy, rolnicy oraz osoby fizyczne (np. zatrudniający opiekunów do dzieci lub osoby starszej).

Będzie to znacznym ułatwieniem dla pracodawców. Uprości bowiem obowiązki m.in. w zakresie: zgłoszenia do ubezpieczenia i zgłoszenia płatnika składek ZUS czy też podmiotu odprowadzającego zaliczki na pdof.

System informatyczny będzie pozwalał na:

  • wykorzystanie gotowych szablonów umów,
  • rozliczanie urlopu pracownika,
  • zwolnienie pracodawcy z odrębnego przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  • dokonanie przez system zgłoszeń do ZUS i KAS, a także wyliczenia należnych składek i zaliczek podatkowych,
  • zastosowanie profilu zaufanego do zawierania tych umów.

Wprowadzone rozwiązanie pozwoli na załatwianie wszelkich spraw związanych z umową, od jej zawarcia do zakończenia w jednym miejscu (portal Praca.gov.pl). Obie strony umowy przez cały czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w okresie 10 lat będą miały dostęp do dokumentów związanych z umową. Ewentualne zakończenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę nie będzie miało wpływu na możliwość dostępu do dokumentów.

źródło: www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia