Zmiany od 2022r. tzw. POLSKI ŁAD -składka zdrowotna w działalności – ryczałt, karta podatkowa

U przedsiębiorców rozliczających swoje przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych składka wyniesie 9% określonej podstawy.
1) jeśli przychody roczne wyniosą do 60 tys. zł podstawa wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia – składka wyniesie 9% tej podstawy, co da ok. 324 zł miesięcznie
2) jeśli przychody roczne wyniosą od 60 tys. zł do 300 tys. zł podstawa wyniesie 100% przeciętnego wynagrodzenia – składka wyniesie ok. 540 zł miesięcznie
3) jeśli przychody roczne wyniosą ponad 300 tys. zł podstawa wyniesie 180% przeciętnego wynagrodzenia – składka wyniesie ok. 972 zł miesięcznie.

• Od przychodu będzie można odejmować składki ZUS społeczne

• Przy karcie podatkowej składka będzie wynosić 9% minimalnego wynagrodzenia czyli ok. 270 zł miesięcznie