Zmiany od 2022r. tzw. POLSKI ŁAD -składka zdrowotna w działalności -ważne terminy

 1. Do 20 dnia miesiąca będzie czas na złożenie deklaracji ZUS DRA dla podmiotów innych niż osoby prawne
 2. Osoby prawne (spółki z o.o., akcyjne, etc.) będą rozliczały ZUS DRA do 15 dnia po rozliczanym miesiącu
 3. Osoby współpracujące, wspólnicy spółek komandytowych, jednoosobowych spółek kapitałowych – podstawa to 9% przeciętnego wynagrodzenia czyli realnie ponad 500 zł miesięcznie
 4. Zwrot nadpłaconych składek NFZ ( składka zdrowotna) będzie możliwy tylko na wniosek złożony w ciągu miesiąca od upływu terminu na roczne rozliczenie WAŻNE! – po tym terminie wniosek pozostanie bez rozpatrzenia czyli nie będzie można ubiegać się o nadpłaconą składkę zdrowotną.
 5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zwrotu nadpłaconej kwoty, po złożeniu wniosku, nie
  później niż w terminie trzech miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania PIT za rok poprzedni
 6. W zakresie wymiany danych będzie współpraca pomiędzy KAS i ZUS
 7. W przypadku gdy ubezpieczony nie przekaże informacji o miesięcznym przychodzie lub dochodzie z
  działalności gospodarczej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala z urzędu za ten miesiąc podstawę
  wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie minimalnego wynagrodzenia