Zmiany od 2022r. tzw. POLSKI ŁAD – Ryczałt od przychodów -obniżenie stawek, karta podatkowa – zmiany!

Polski Ład wprowadza zmiany dla osób płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i kartę podatkową.

W szczególności zmiany te polegać będą na:
• obniżeniu stawek ryczałtu
• dla osób świadczących usługi w zakresie opieki zdrowotnej, architektury, analiz
technicznych – stawka ryczałtu wyniesie 14%,
• dla osób świadczących usługi w obszarze IT (np. wydawanie pakietów gier komputerowych,
związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi) – stawka ryczałtu będzie
wynosić 12%
• uniemożliwieniu stosowania opodatkowania w formie karty podatkowej dla nowych
podatników – zachowanie praw nabytych!
• wyłączeniu z karty podatkowej świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
w ramach wolnych zawodów wykonujących działalność „na rzecz osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb
prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej”