Zmiany od 2022r. tzw. POLSKI ŁAD- Konsumenci a płatności powyżej 20.000 zł.

Od 2022 r. przyjęto górny próg rozliczeń gotówkowych w kwocie 20 tys. zł, po przekroczeniu
którego konsument, zawierając transakcję z przedsiębiorcą, będzie zobowiązany do skorzystania z bezgotówkowych form płatności.

W celu zapewnienia możliwości wyboru najbardziej dogodnej metody zapłaty za produkt lub usługę przedsiębiorca będzie zobligowany do zapewnienia możliwości dokonywania płatności za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych.

Obowiązek ten nie obejmuje natomiast przedsiębiorców, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Negatywne konsekwencje podatkowe spotkają przedsiębiorcę, który przyjmie od konsumenta zapłatę gotówką powyżej 20 tys. zł, podczas gdy konsument jest zobowiązany do dokonania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. W tej sytuacji u przedsiębiorcy powstanie przychód w wysokości kwoty płatności dokonanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego, bez możliwości uznania kosztów uzyskania tego przychodu.
Do końca roku 2022 r. nie ma limitu płatności gotówką dla konsumentów także w relacji z przedsiębiorcą