Składki ZUS społeczne na 2022 rok

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wydało obwieszczenie w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022. Dzięki niemu wiadomo na pewno, że: prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2022 r. przewidziano na kwotę 5.922 zł.
limit składek ZUS czyli roczne ograniczenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniesie 177.660 zł (30 x 5.922 zł).
Zgodnie z komunikatem ministerstwa kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2022 rok wynosi 5922 zł.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z obniżonych składek ZUS, będzie zatem nie niższa niż 3553,20 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).
Składki ZUS społeczne w 2022 roku
Składki ZUS społeczne w nowym roku będą więc kształtowały się następująco:
składka emerytalna 693,58 zł,
składka rentowa 284,26 zł,
składka chorobowa 87,05 zł,
składka wypadkowa 59,34 zł,
składka na Fundusz Pracy 87,05 zł.
Razem: 1211,28 zł.
Podstawa wymiaru składek dla nowych firm wyniesie 903,00 zł (3010 zł x 30%) czyli:
składka emerytalna 176,27 zł,
składka rentowa 72,24 zł,
składka chorobowa 22,12 zł,
składka wypadkowa 15,08 zł,
Razem: 285,71 zł.

Warto dodać, że od przyszłego roku składka zdrowotna nie będzie miała już charakteru ryczałtowego, a co za tym idzie każdy przedsiębiorca będzie musiał ustalić jej wartość samodzielnie. Oznacza to również, że wysokość składek do zapłaty co miesiąc może się znacznie różnić.

 

Pobrano z: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-skladki-zus-spoleczne-na-2022-rok