Składka zdrowotna za styczeń 2022 r. dla przedsiębiorców na podatku liniowym i skali podatkowej

Znamy już wysokość składek zdrowotnych dla osób prowadzących działalność gospodarczą na skali podatkowej i podatku liniowym za styczeń 2022 r.

Składka zdrowotna w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w formie skali podatkowej i podatku liniowego za styczeń wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

W dniu 21 stycznia opublikowano obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r., a zatem znane są już wysokości tych składek.

Zgodnie z obowiązującym przepisem przejściowym ustawy wprowadzającej Polski Ład, przedsiębiorcy za styczeń powinni zapłacić rozbieżną składkę na podatku liniowym i skali podatkowej, w oparciu o swoje stawki składki, tj.:

  • podatek liniowy: 228,62 zł [6221,04 zł x 75% x 4,9%]
  • skala podatkowa: 419,92 zł [6221,04 zł x 75% x 9%]

Niestety Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Minister Finansów bez wskazania z jakich przepisów wywodzą swoje twierdzenia uważają, że obie te formy opodatkowania powinny płacić taką samą kwotę (419,92 zł, czyli według stawki 9%).

Uwaga!
Od kolejnych miesięcy podstawą składki dla przedsiębiorców będzie dochód z działalności gospodarczej, a stawka podatku będzie uzależniona od formy opodatkowania:
- podatek liniowy - 4,9% podstawy,
- skala podatkowa - 9% podstawy.

 

Podstawa prawna:

  • art. 79art. 79a ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).