Zamiana ryczałtu na skalę w 2022r.

Polski Ład 2.0, nad którym trwają prace w Senacie (druk nr 714), przewiduje dla przedsiębiorców będących w 2022 r. tzw. ryczałtowcami możliwość zamiany ryczałtu ewidencjonowanego na skalę podatkową. Wprowadzenie takiego rozwiązania podyktowane jest obniżeniem w trakcie roku stawki podatku obowiązującej w pierwszym progu skali podatkowej z 17% na 12%, które może spowodować, że dla części ryczałtowców przejście na skalę podatkową w 2022 r. okaże się korzystne.

Decydując się na skalę jako formę opodatkowania na cały 2022 r., ryczałtowcy będą dokonywali tego wyboru po jego zakończeniu, składając za ten rok w ustawowym terminie PIT-36. Wówczas do końca 2022 r., czyli w trakcie jego trwania, nadal będą mieli obowiązek na dotychczasowych zasadach obliczać i wpłacać ryczałt ewidencjonowany. W zeznaniu PIT-36 ryczałtowcy wykażą dochód z działalności gospodarczej obliczony na zasadach obowiązujących podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów. W tym celu będą zobowiązani zaprowadzić i uzupełnić księgę podatkową. Dokonanie wyboru skali podatkowej na 2022 r. w trybie złożenia zeznania rocznego PIT-36 będzie dotyczyć tylko tego roku.

Jednocześnie przedsiębiorcy, którzy w 2022 r. przed 1 lipca osiągają przychody podlegające opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, alternatywnie będą mogli w terminie do 22 sierpnia 2022 r. złożyć oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania dla przychodów osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2022 r. W takim przypadku po zakończeniu roku obowiązani będą złożyć dwa zeznania roczne, tj. PIT-28 za pierwszą połowę 2022 r. oraz PIT-36 za drugą połowę tego roku.

Decydując się na analizowaną zmianę, ryczałtowcy powinni dobrze przemyśleć moment podjęcia tej decyzji. Drugie z zaprezentowanych rozwiązań, poza koniecznością złożenia za ten rok dwóch zeznań podatkowych, uniemożliwi im bowiem korzystanie z przywilejów podatkowych przewidzianych dla przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej przez cały rok. Chodzi tu o ewentualne wspólne rozliczenie z małżonkiem albo w charakterze rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci. Takie rozliczenie, poza obniżoną stawką podatku w pierwszym progu skali, może również dać dodatkowe korzyści, a jest niedostępne dla osób, które przez część roku rozliczały się z fiskusem ryczałtem (wyjątek dotyczy sytuacji, w których PIT-28 jest zerowy). Natomiast gdy ryczałtowiec decyzję o wyborze skali podejmie dopiero w rozliczeniu rocznym, będzie mógł bezpiecznie skorzystać ze wskazanych opcji zaoszczędzenia na pdof.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 02.06.2022, strona 1 – Spis treści »
Dział: Strona tytułowa
Autor: Agata Cieśla