Nowy Ład 2.0 od 01 lipca 2022r. PIT-28, nowe terminy

PIT-28, nowe terminy

30 kwietnia – nowy termin na składanie zeznania PIT-28. Nie jest to zmiana jednorazowa tylko „na stałe”.
• Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego.
• Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku
podatkowego.