Nowy Ład 2.0 od 01 lipca 2022r. Ryczałt -> skala podatkowa (część roku)

• Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu,
które przed 1 lipca 2022 r. opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli w
terminie do 22 sierpnia 2022 r. złożyć oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych.
• Podatnik, o którym mowa w ust. 1, opłaca podatek dochodowy od dochodów osiągniętych od dnia 1 lipca
2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na zasadach określonych w art. 27 ustawy zmienianej w art. 1
• Podatnicy, którzy złożą takie oświadczenie, po zakończeniu roku obowiązani będą złożyć dwa zeznania
roczne, tj. PIT-28, w którym wykażą przychody osiągnięte od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., oraz PIT-36, w którym wykażą dochody osiągnięte w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.
• Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z tzw. najmu prywatnego, którzy opłacali w trakcie roku ryczałt
od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, będą mogli po zakończeniu roku wybrać
opodatkowanie według skali podatkowej. Wyboru tego podatnicy dokonają w zeznaniu rocznym PIT-36.