Wydatki na firmowy motocykl w pdof

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (skala podatkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów) i niebędąca podatnikiem VAT nabyła na początku września 2022 r. motocykl, który zamierza wykorzystywać w prowadzeniu swojej firmy. Motocykl został zaliczony do środków trwałych, wprowadzony do odpowiedniej ewidencji i będzie sezonowo służył do wykonywania tzw. działalności mieszanej. Czy składka z tytułu jego ubezpieczenia stanowi koszt podatkowy w 100%, a koszty eksploatacji, w tym koszty paliwa, tylko w 75%?

Przy obciążaniu firmowych kosztów uzyskania przychodów wydatkami związanymi z firmowym motocyklem użytkowanym do tzw. celów mieszanych, czyli zarówno firmowych, jak i prywatnych, należy uwzględniać te same ograniczenia, które odnoszą się do samochodów osobowych służących tym celom. Motocykl mieści się bowiem w definicji samochodu osobowego zawartej w art. 5a pkt 19a ustawy o pdof.

Z tytułu kosztów używania tzw. osobówki wykorzystywanej w prowadzeniu działalności do celów mieszanych, innej niż prywatny samochód podatnika, z zastrzeżeniem nieistotnym w omawianym stanie faktycznym, koszty podatkowe stanowi 75% wydatków poniesionych na ten cel (art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o pdof). Limit ten dotyczy w szczególności m.in. wydatków na: nabycie paliw silnikowych, serwis samochodu, wymianę opon, myjnię, naprawy i części zamienne, badania diagnostyczne, opłaty za miejsca postojowe i garaże oraz wydatki na naprawy powypadkowe. Stąd wszystkie wydatki związane z używaniem (eksploatacją) firmowego motocykla rozliczane są w ramach limitu 75%.

Z kolei, gdy chodzi o jego ubezpieczenie, to limitowaniu w kosztach podlegają tylko składki na ubezpieczenia dobrowolne, czyli m.in. AC i GAP. Ma do nich zastosowanie kwotowy limit 150.000 zł, określony w art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o pdof. Natomiast składki z tytułu ubezpieczenia OC w całości stanowią koszt uzyskania przychodu.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022, strona 4