Od 2023 r. obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS

Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek będzie miał ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUEZUS. Jeśli go nie założy, dokona tego za niego organ rentowy. Obowiązek ten określa art. 47b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r. Wprowadziła go ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1621).

Obecnie obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mają płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich przedsiębiorców, także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy opłacają składki ubezpieczeniowe do ZUS tylko za siebie.

Organ rentowy na swojej stronie internetowej www.zus.pl, w informacji z dnia 13 października 2022 r. przypomniał, że dzięki PUE ZUS osoba ubezpieczona (np. pracownik) może sprawdzić swoje dane zapisane na koncie w ZUS, ma także dostęp do informacji o stanie konta ubezpieczonego oraz do informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich. Natomiast płatnik składek (np. przedsiębiorca) posiadający PUE ZUS ma dostęp m.in. do:

  • informacji (np. o saldzie bieżącym oraz saldzie miesięcznym, o należnych do opłacenia składkach oraz o dokonanych wpłatach, rocznej dla płatnika składek), deklaracji rozliczeniowych, które wysłał do ZUS, listy osób zgłoszonych do ubezpieczeń, listy pracowników na zwolnieniu lekarskim,
  • wniosków o: wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek, rozliczenie konta, kontrolę, czy zaświadczenie lekarskie dla pracownika zostało wystawione prawidłowo, potwierdzenie ubezpieczeń związane z przepisami unijnymi odnoszącymi się do zabezpieczenia społecznego, udzielenie pełnomocnictwa,
  • potwierdzania stanu faktycznego, np. w zakresie rozliczeń zobowiązań dotyczących składek na ubezpieczenia.

W swojej informacji ZUS przypomniał również o tym, że od stycznia 2021 r. wprowadzono obowiązek informowania ZUS (na druku RUD) o zawarciu umowy o dzieło. Na PUE ZUS płatnik może zgłosić lub wprowadzić korektę dokumentu RUD za pomocą kreatora, który ułatwia wypełnienie i umożliwia import listy wykonawców oraz umów o dzieło. Może też dokonać korekty przekazanego wcześniej zgłoszenia lub je wycofać (jeśli zaszły ku temu przesłanki). Przekazane informacje są widoczne w rejestrze umów o dzieło.

Ponadto na PUE ZUS przedsiębiorcy mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik (przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych). Jest to narzędzie dla małych i średnich przedsiębiorców (do 100 ubezpieczonych). Główne funkcje ePłatnika to:

  • wypełnianie i przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych przez internet,
  • wypełnianie dokumentów z wykorzystaniem danych bezpośrednio z systemu ZUS,
  • weryfikacja on-line i blokada wysłania do ZUS błędnych dokumentów.
Aby założyć profil na PUE ZUS należy:

wejść na stronę www.zus.pl i kliknąć [Zarejestruj w PUE],
wybrać, dla kogo zakładany jest profil [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] lub [Dla firm],
wybrać sposób rejestracji,
samodzielnie wypełnić formularz rejestracji.

Płatnik składek – osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnika do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).

Płatnik składek – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.