Zmiany w wydawaniu paragonów elektronicznych

Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b) ustawy o VAT, od 15 września 2023 r. została wprowadzona możliwość wystawiania i wydawania nabywcy paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przez przesyłanie tego dokumentu w sposób z nim uzgodniony, w tym przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pośredniczącego przy wydawaniu paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej nabywcy bez konieczności podawania jego danych osobowych. System ten, jak tłumaczyło Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o VAT, jest narzędziem dobrowolnym, umożliwiającym przesyłanie paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej i przygotowanym do ciągłej pracy (bez przerw). W przypadku wystąpienia jednak nieprzewidzianej niedostępności systemu podczas sprzedaży, przy próbie wysyłania paragonu będzie przekazywane zwrotne powiadomienie do wystawcy paragonu fiskalnego (sprzedawcy) o braku możliwości wprowadzenia tego paragonu do systemu. W takiej sytuacji sprzedawca wyda paragon fiskalny w postaci papierowej. Od 15 września 2023 r. kasy udostępniane do sprzedaży mogą zawierać dodatkowe funkcje pozwalające na taki sposób przekazywania paragonu, a w przypadku kas już używanych udostępnienie możliwości korzystania z systemu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nastąpi przez aktualizację oprogramowania w kasie przez ich producentów, bez konieczności udziału podatników.

Nowe brzmienie art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b) ustawy o VAT, zdaniem Ministerstwa Finansów, pozwoli na korzystanie przez konsumentów z udostępnionego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej narzędzia informatycznego umożliwiającego dostarczanie paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej. Rozwiązanie to ma na celu zbudowanie systemu dystrybucji paragonów elektronicznych i ma także przyczynić się do ograniczenia wydawania i stopniowej eliminacji paragonów papierowych, a także ograniczenia szarej strefy. Wpłynie również pozytywnie na środowisko.

Warto dodać, że Ministerstwo Finansów uruchomiło ogólnopolską platformę dystrybucji paragonów elektronicznych – e-Paragony 2.0. Jest to bezpłatna aplikacja, dzięki której można zarządzać wydatkami, zgłaszać nieprawidłowości i sprawdzać paragony z kodem QR. Jak zapewnia resort finansów aplikacja ta jest w pełni bezpieczna i całkowicie anonimowa i MF nie gromadzi żadnych danych o aktywności kupujących. Wszystkie informacje są zapisywane tylko w urządzeniu kupującego z możliwością utrzymywania ich w chmurze.

Źródło: Gazeta Podatkowa