Wniosek o zwrot kosztów zakupu kasy przez e-Urząd Skarbowy

W e-Urzędzie Skarbowym (e-US) osoby fizyczne i organizacje mogą złożyć wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej. Natomiast organizacje mogą już korzystać z usługi „Rozliczenia”, gdzie sprawdzą swoje salda i rozliczenia z urzędem skarbowym.

Wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej

Usługa jest dostępna zarówno dla osób fizycznych jak i organizacji. Nowa funkcjonalność pozwala wypełnić i złożyć w formie elektronicznej wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej. Specjalny kreator prowadzi użytkownika krok po kroku, wskazując pola obowiązkowe, dodanie wymaganych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi oraz złożenie pisma i jego pobranie.

Salda i rozliczenia na koncie organizacji

Dzięki tej usłudze podatnicy i płatnicy mogą zweryfikować salda i szczegóły rozliczeń z urzędem skarbowym. W pierwszej kolejności usługa została uruchomiona dla osób fizycznych. Od 27 września 2023 r. mogą z niej korzystać również organizacje. Na swoim koncie w e-US mogą sprawdzić salda i szczegóły rozliczeń w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
Usługa prezentuje zaksięgowane deklaracje i zeznania podatkowe, ich rozliczenie, dokonane wpłaty (z uwzględnieniem pobranych odsetek), zrealizowane zwroty, wpłaty, które ze względu na nieprawidłowy opis nie zostały zaksięgowane na właściwym koncie oraz inne szczegóły rozliczeń.
Na koncie organizacji dostępne będą również informacje np. o wystawionym upomnieniu, tytule wykonawczym czy zalecanym kontakcie z urzędem skarbowym w sytuacji złożenia błędnie wypełnionego dokumentu.

Źródło:

Komunikat MF z 28 wrzesnia 2023 r. pt. „Kolejne usługi w e-Urzędzie Skarbowym” – opubl. na www.mf.gov.pl