Składki na ubezpieczenia osób prowadzących działalność w 2024 r.

 

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r. wynosi 7824 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne i FP  Styczeń–grudzień 2024 r.
Podstawa wymiaru 4694,40 zł (tj. 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 2024 r.)
Składki na ubezpieczenie:
– emerytalne 916,35 zł (tj. 19,52%)
– rentowe 375,55 zł (tj. 8%)
– chorobowe 115,01 (tj. 2,45%)
– wypadkowe liczone w zależności od liczby ubezpieczonych i grupy działalności
Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 115,01 zł (tj. 2,45%)