Czas na złożenie ZUS IWA

Z dniem 31 stycznia 2024 r. upływa termin na złożenie informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za rok 2023.

Informację ZUS IWA za dany rok kalendarzowy zobowiązani są przekazywać płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • byli nieprzerwanie zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz co najmniej jeden dzień w styczniu 2024 r.,
  • w 2023 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2023 r.
Źródło: Gazeta Podatkowa. Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 26.01.2024