Do 31 stycznia br. m.in. przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż detaliczną, działają w branży gastronomicznej mogą złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r.

To wsparcie z ZUS w ramach Tarczy antykryzysowej 6.0 przysługuje, jeśli płatnik spełni następujące warunki:

  • rodzaj przeważającej działalności na 30 września 2020 r. miał oznaczony kodem PKD wymienionym w Tarczy,
  • był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,
  • przychód z przeważającej działalności, który uzyskał w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r.,
  • złożył deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba, że był zwolniony z tego obowiązku),
  • złoży wniosek do 31 stycznia 2021 r.

ZUS sprawdza zgodność kodu PKD na wniosku z danymi z rejestru REGON na 30 września 2020 r. Jeśli płatnik zmienił kod PKD przeważającej działalności w CEIDG/KRS po 30 września 2020 r. (z datą obowiązywania wstecz) na taki, który uprawnia do uzyskania pomocy, to ZUS nie będzie mógł uznać, że płatnik spełnił warunek prowadzenia działalności z określonym kodem PKD na 30 września  2020 r. ZUS może uznać tylko zmiany zgłoszone do 30 września 2020r.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad (RDZ-B6) można złożyć wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych