Kto może od 1 lutego 2020 r. skorzystać z małego ZUS?

Od 1 lutego 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące opłacania przez niektórych przedsiębiorców składek na ubezpieczenia społeczne w zakresie tzw. małego ZUS. Są one skierowane do osób prowadzących działalność na niewielką skalę. Przede wszystkim zmianie ulegnie limit przychodów …

ZAP-3 i NIP-7 z podpisem zaufanym lub osobistym

Zgłoszenia aktualizacyjne ZAP-3 oraz NIP-7 przesyłane przez internet mogą być opatrzone podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpowiednie regulacje obowiązują od 1 stycznia 2020 r. ZAP-3 to zgłoszenie aktualizacyjne przeznaczone dla osób fizycznych, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL, tj. mających …

Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2020 r.

Ubezpieczeniem zdrowotnym są objęte m.in. osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność. Co miesiąc muszą więc opłacać za siebie składkę na to ubezpieczenie. Mogą ją naliczać od dowolnie zadeklarowanej kwoty, jednak podstawa wymiaru składki zdrowotnej nie może być niższa niż 75% przeciętnego …

Terminy na zgłoszenie wyboru formy opodatkowania

Przedsiębiorcy będący podatnikami pdof dla uzyskiwanych z działalności gospodarczej przychodów (dochodów) zobowiązani są wybrać formę opodatkowania na dany rok podatkowy. Obowiązek poinformowania urzędu skarbowego o dokonanym wyborze nie dotyczy jednak wszystkich przedsiębiorców, ale tylko tych, którzy wybiorą podatek …

Od 1 lutego br. mały ZUS po nowemu

Od 1 lutego 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy zmieniające zasady korzystania z tzw. małego ZUS przez przedsiębiorców prowadzących działalność na mniejszą skalę. Podwyższony zostanie limit przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej firmy warunkujący korzystanie z tej ulgi. …

Zapłata podatków, ceł i kar od 2020 r.

Nie wszystkie podatki i niepodatkowe należności budżetowe wpłaca się na indywidualny rachunek podatkowy. Służy on do obsługi wyłącznie VAT, PIT i CIT. Grzywny nałożone mandatem za wykroczenia skarbowe, podatek od czynności cywilnoprawnych czy opłata paliwowa muszą trafić na odpowiednie konto …

Od 2020 r. kara za niezarejestrowanie samochodu

Od 1 stycznia 2020 r. właścicielom samochodów grozi kara za niezgłoszenie kupna lub sprzedaży albo niezarejestrowanie auta sprowadzonego z zagranicy. Właściciele aut mają 30 dni na złożenie wniosku o rejestrację lub wyrejestrowanie samochodu. Za niedotrzymanie tego obowiązku grozi …

Termin złożenia zeznań za 2019 r. – komunikat Min. Fin.

Ministerstwo Finansów na stronie internetowej podatki.gov.pl opublikowało komunikat pt. “Kiedy złożyć PIT za 2019 r.”, w którym przypomina, że: zeznanie PIT-28 za 2019 r. należy złożyć w terminie do 2 marca 2020 r., a pozostałe zeznania za 2019 r. – w terminie do 30 kwietnia …

Styczniowe obowiązki płatników pdof

Początek roku to intensywny czas dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Mają oni bowiem tylko miesiąc na wywiązanie się ze swoich obowiązków wobec fiskusa w zakresie sporządzania i przekazywania deklaracji, informacji i rozliczeń podatkowych. Podmioty będące płatnikami …