Prawo opłacania kwartalnego ryczałtu w 2020 r.

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy już się zdecydowali lub zdecydują na 2020 r. na wybór ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, zasadniczo zryczałtowany podatek będą opłacać co miesiąc. Jednak niektórzy przedsiębiorcy korzystający z tej …

Mniej obowiązków dla prowadzących pkpir w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zlikwidowano w nim obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia i kart przychodów pracowników. Nowe rozporządzenie …

Mikrorachunek podatkowy – zasady stosowania od 1 stycznia 2020 r.

Zalety mikrorachunku podatkowego Wprowadzenie mikrorachunku podatkowego ma zapewnić szybszą obsługę płatności (VAT, PIT, CIT). MF wskazało także, że szybciej będzie można otrzymać potrzebne zaświadczenie, np. o niezaleganiu w podatkach. Do innych zalet mikrorachunku podatkowego należy zaliczyć: …

Czas zarejestrować się w BDO!

Z dniem 1 stycznia 2020 r. nastąpi elektronizacja Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Od tego dnia prowadzenie ewidencji odpadów, prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczość odbywać się …

Obowiązek uzyskania przez sklepy wpisu w rejestrze BDO

Wszyscy przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu torby foliowe, czyli również podmioty prowadzące sklepy i oferujące klientom torby foliowe, muszą uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców, którzy prowadzą jednostki handlu detalicznego lub hurtowego oferujące torby na zakupy z tworzywa …

Obowiązek uzyskania przez sklepy wpisu w%nbsp;rejestrze BDO

Wszyscy przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu torby foliowe, czyli również podmioty prowadzące sklepy i oferujące klientom torby foliowe, muszą uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców, którzy prowadzą jednostki handlu detalicznego lub hurtowego oferujące torby na zakupy z tworzywa …

Nowe obowiązki w zakresie opłaty recyklingowej dotyczącej toreb foliowych

W Dzienniku Ustaw z 22 sierpnia 2019 r., pod poz. 1579, opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniającą ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.). Wprowadza ona zmiany m.in. w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach …

Wzór wniosku WIS-W

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydał rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2109), który obowiązuje od 1 listopada 2019 r. Wniosek oznaczony jest jako WIS-W, natomiast załącznik to WIS-W/A. W załączniku można umieścić wszelkie …