Z subwencji z PFR można finansować wydatki w kwocie netto

Podmioty gospodarcze, które poniosły negatywne skutki pandemii, mogą otrzymać m.in. wsparcie w ramach tzw. tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Taka pomoc może być udzielona m.in. mikro, małym i średnim firmom w formie subwencji finansowej. …

Polski Bon Turystyczny

W Dzienniku Ustaw z 17 lipca 2020 r., pod poz. 1262, opublikowano ustawę z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym. Bon turystyczny – komu przysługuje? Bon turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki …

Zakupy sfinansowane mikropożyczką a VAT

Otrzymałem mikropożyczkę z urzędu pracy w wysokości 5.000 zł. Czy od zakupów sfinansowanych tą pożyczką mam prawo do odliczenia VAT? W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom spowodowanym pandemią koronawirusa mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o przyznanie mikropożyczek na pokrycie bieżących kosztów …

Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT dotyczące dowodów zakupu

W broszurze MF podano także następujące oznaczenia dowodu zakupu (opcjonalne): MK – w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń (określoną w art. 21 ustawy o VAT), VAT_RR – w przypadku faktury VAT RR …

Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT dotyczące sprzedaży

Oznaczenia dotyczące sprzedaży W NOWYM JPK_VAT OD 1.10.2020r. Dowody sprzedaży Niektóre dowody sprzedaży będą musiały być szczególnie oznaczane (w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym określonego dowodu; w przypadku braku wymienionych poniżej oznaczeń pole pozostanie …

Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT

Jednym z obowiązków, do jakich muszą przygotować się podatnicy w związku z wprowadzaniem nowego JPK_VAT, jest oznaczanie niektórych towarów lub usług symbolami GTU_01 – GTU_13. Przykładowo, GTU_01 trzeba będzie stosować w przypadku dostawy napojów alkoholowych …