DGP: KAS z większym dostępem do kont

Od 01.07.2022r.skarbówka będzie mogła prosić bank o dane z rachunku osoby fizycznej w trakcie postępowania przygotowawczego lub czynności wyjaśniających w sprawie karnej skarbowej. Zmianę w tym zakresie (do art. 48 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej) wprowadza …

Polski Ład 2.0: Niektórzy od lipca dostaną mniej na rękę

Wchodząca w życie nowelizacja może doprowadzić do wzrostu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od lipca 2022 r. – uprzedza Ministerstwo Finansów w opublikowanym 27 czerwca br. komunikacie. Wynika to z tego, że reforma podatkowa została rozłożona na dwa etapy i jej …

Nowy Ład 2.0 od 01 lipca 2022r. PIT-28, nowe terminy

PIT-28, nowe terminy • 30 kwietnia – nowy termin na składanie zeznania PIT-28. Nie jest to zmiana jednorazowa tylko „na stałe”. • Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek …

Nowy Ład 2.0 od 01 lipca 2022r. Ryczałt -> skala podatkowa (cały rok)

• Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu, które opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli po zakończeniu …