Jak stanowią art. 115 ust. 1 ustawy o VAT, rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Z art. 115 ust. 2 ustawy o VAT wynika przy tym co prawda, że stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi 6,5% (kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku), jednak w 2021 r. stawka ta jest nadal podwyższona do 7% (na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT). A zatem obowiązująca w 2021 r. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi 7%.

Podstawa prawna:

art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2020 r., poz. 106)