Transakcje przekraczające 15.000 zł a koszty podatkowe

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy o PDOP (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.), podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji przekraczającej 15.000 zł (określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca …